Política de qualitat i medi ambient

CENTRE DE JARDINERIA SILS SA és una empresa fundada l’any 1.988, ubicada a Sils (Girona), i dedicada a la producció, comercialització i compra venda de plantes (arbustives, palmàcies, coníferes, fruiters, oliveres, arbres forestals, planta mediterrània, exemplars,…).

Una magnífica terra de cultiu, un clima favorable, i la passió pel treball han fet possible que puguem ampliar la nostra gamma de productes i així poder oferir un servei més ampli i millor als nostres clients. Els nostres sistemes de cultiu i un equip altament qualificat ens permet obtenir planta en qualsevol època de l’any amb garantia total.

Tenim com a objectiu principal la millora contínua en la qualitat dels serveis prestats i el respecte pel medi ambient, estretament lligat amb la nostra activitat.

La voluntat de continuar essent una empresa referent en el sector, progressar tecnològica i humanament, i adequar-nos a les noves situacions de mercat ens ha impulsat a l’adopció d’un model de gestió, certificat segons les normes UNE-EN- ISO 9001:2015 i UNE-EN ISO 14001:2015, que pren com a fonaments els següents principis més rellevants :

  • La qualitat dels nostres treballs i serveis són un dret del client, per això hem de progressar en el coneixement de les seves necessitats i expectatives per tal de satisfer-les.
  • Comunicar al client, amb la suficient antelació, les incidències que es puguin produir en la prestació del servei, i minimitzar així els danys que se’n puguin derivar.
  • La gestió per processos que ens permet millorar contínuament l’eficiència del sistema de treball, ser competitius i mantenir la viabilitat econòmica de l’empresa.
  • Continuar amb la formació dels nostres empleats per tal de que tinguin els coneixements adequats i actualitzats que els permetin integrar la qualitat, la protecció del medi ambient i la salut laboral en les seves tasques habituals.
  • La millora i innovació tecnològica constant de les nostres instal·lacions i maquinària.
  • El respecte i protecció pel medi ambient, intentant sempre que sigui possible l’optimització del consum de matèries i energia, prevenció de la contaminació, reducció de consum de matèries primeres i minimització de la generació de residus.
  • El compliment de la legislació vigent, tant referent pròpiament al sector com també en matèria ambiental i prevenció de riscos.

És per tot això, que establirem un programa anual d’objectius de qualitat i medi ambient que ens permetin seguir amb aquestes directrius.

Sils, a 10 de Gener de 2.019.

Jordi Massaneda – Gerent